WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

SOUTH CHINA SEA

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20200514-wolton-c%C3%A1c-n%E1%BB%81n-d%C3%A2n-ch%E1%BB%A7-d%C6%B0-s%E1%BB%A9c-%C4%91%E1%BB%91i-%C4%91%E1%BA%A7u-trung-qu%E1%BB%91c-nh%C6%B0-v%E1%BB%9Bi-li%C3%AAn-x%C3%B4-c%C5%A9 https://www.bbc.com/vietnamese/mobile/world/2013/02/130219_lee_kuan_yew_on_china.shtml

Read more
Read more

“ẨN SỸ ĐẠI NGU” LUẬN THẾ CỤC “MỸ-CHÂU Á -TQ” : PHẦN ĐÔNG CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU,PHÓNG VIÊN,ETC….THUỘC “PHE CHỐNG TRUMP” (GS.THD CỦA TRANG VIET-STUDIES ,KINH TẾ GIA GIẢI NOBEL P.KRUGMAN,LÀ 2 VÍ DỤ KHÁ ĐIỂN HÌNH !?) ĐỀU “SOI” CÁC CAM KẾT CỦA TRUMP KHI TRANH CỬ NĂM 2016 ” AMERICA FIRST” + “MAKE […]

Read more
Read more
Read more

https://nationalinterest.org/blog/buzz/china-vs-america-submarine-showdown-south-china-sea-163258 https://nationalinterest.org/blog/buzz/us-navy-ready-trouble-south-china-sea-or-near-taiwan-163253

Read more