WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

Chinese Dream: GOK ?

…Thử thách thực sự đối với Trung Quốc không phải là đánh bật các đối thủ cạnh tranh ; mà là quản trị một hệ thống để các đối thủ cạnh tranh cùng chịu hợp tác và "chơi" theo luật của mình.

 

Lưu

Không Phải Biển Đông, Mà Là Baghdad… https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-10/u-s-plans-south-china-sea-announcement-with-tensions-escalating?srnd=premium-asia China’s maritime exercises, ADIZ and strong US response in South China Sea

Read more
Read more

https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Sri-Lanka-s-India-ties-strained-as-Rajapaksa-rethinks-port-deal

Read more
Read more
Read more

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20200514-wolton-c%C3%A1c-n%E1%BB%81n-d%C3%A2n-ch%E1%BB%A7-d%C6%B0-s%E1%BB%A9c-%C4%91%E1%BB%91i-%C4%91%E1%BA%A7u-trung-qu%E1%BB%91c-nh%C6%B0-v%E1%BB%9Bi-li%C3%AAn-x%C3%B4-c%C5%A9 https://www.bbc.com/vietnamese/mobile/world/2013/02/130219_lee_kuan_yew_on_china.shtml

Read more