WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

Russia: A New Macondo ?

PUTIN VÀ “BUỔI SÁNG HÔM SAU CỦA BUỔI SÁNG HÔM SAU!? - THOMAS L. FRIEDMAN

Read more
Read more

https://www.ft.com/content/61092ecc-d4c6-11e9-a0bd-ab8ec6435630

Read more

PS;CẠNH TRANH GIỬA CÁC CƯỜNG QUỐC LÀ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU CỦA GIỚI CHÍNH KHÁCH,CHỨ KHÔNG PHẢI CỦA CÔNG CHÚNG (TQ & NGA KHÔNG LÀM PHẦN ĐÔNG DÂN MỸ MẤT NGỦ).HAHA…(SAO MÀ GIỐNG DÂN TA NHỈ: BIỂN ĐÔNG + SỰ KIỆN 9/11…..LÀ VIỆC CỦA…..CÔNG CHÚNG CHỈ THÍCH PARK SEO SÈO +IPHONE 11 !) https://news.zing.vn/nguoi-viet-tim-iphone-11-nhieu-nhat-the-gioi-post988569.html

Read more
Read more
Read more