WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

Japan: The lost decades since 1990 (失われた10年 - ushinawareta jūnen): How to get out ?

The lost decades since 1990
(失われた10年 - ushinawareta jūnen): How to get out ?

PS.N0.13: LÔ-GIC CỦA “CHIẾN TRANH TIỀN TỆ” MÀ BIỂU HIỆN BAN ĐẦU CỦA NÓ LÀ HÀNG LOẠT NƯỚC DÙNG “NỚI LỎNG ĐỊNH LƯỢNG/QE ” ĐỂ BƠM TIỀN CỨU NỀN KINH TẾ NƯỚC MÌNH BẰNG VIỆC CẮT GIẢM LÃI SUẤT CHO VAY ( “VN GỌI LÀ “LÃI SUẤT ĐIỀU HÀNH ” !).KHI “GIÁ VỐN GIẢM” THÌ […]

Read more

https://www.ft.com/content/61092ecc-d4c6-11e9-a0bd-ab8ec6435630

Read more
Read more
Read more
Read more
Read more