WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

India: A New Rising Asian Dragon?

Read more
Read more
Read more
Read more

“ẨN SỸ ĐẠI NGU” LUẬN THẾ CỤC “MỸ-CHÂU Á -TQ” : PHẦN ĐÔNG CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU,PHÓNG VIÊN,ETC….THUỘC “PHE CHỐNG TRUMP” (GS.THD CỦA TRANG VIET-STUDIES ,KINH TẾ GIA GIẢI NOBEL P.KRUGMAN,LÀ 2 VÍ DỤ KHÁ ĐIỂN HÌNH !?) ĐỀU “SOI” CÁC CAM KẾT CỦA TRUMP KHI TRANH CỬ NĂM 2016 ” AMERICA FIRST” + “MAKE […]

Read more

‘ẨN SỸ ĐẠU NGU ” LUẬN : BÀI NÀY CÓ CÁCH TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG KHÁ TƯƠNG ĐỒNG VỚI “LÝ THUYẾT ĐỊA-VĂN-CHÍNH-CÔNG-KINH” CỦA TÔI (TUY TÊN GỌI CÓ HƠI KHÁC VÀ CÒN THIẾU YẾU TỐ “VĂN HÓA/CULTURE” ,CÓ THỂ HỌ QUAN NIỆM TRONG “CHÍNH TRỊ” ĐÃ HÀM CẢ “VĂN HÓA” !)

Read more