WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

EU :Too Big To Fall ?

TOO BIG TO FALL ?

Read more

MR.DOOM BÌNH : VỚI NHIỀU NĂM HỌC RỒI NGHIÊN CỨU VỀ NƯỚC NGA,NHẤT LÀ THỜI PUTIN,NGƯỜI CÙNG THẾ HỆ VỚI TÔI:PUTIN SINH 10/10/1952,CON MR.DOOM SINH 01/10/1952,PUTIN TỐT NGHIỆP ĐHTH LENINGRAD CÙNG NĂM MR.DOOM TỐT NGHIỆP VIỆN QUAN HỆ QUỐC TẾ MOSCOW/MGIMO,MR.DOOM THẤY CÁCH TIẾP CẬN NÀY LÀ PHÙ HỢP VỚI CHIẾN LƯỢC TRANH BÁ “VÒNG […]

Read more
Read more
Read more
Read more

https://www.theepochtimes.com/30-years-after-collapse-of-berlin-wall-polish-solidarity-co-founder-has-strong-warning-to-the-free-world_3141304.html

Read more