WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

Chinese Dream: GOK ?

…Thử thách thực sự đối với Trung Quốc không phải là đánh bật các đối thủ cạnh tranh ; mà là quản trị một hệ thống để các đối thủ cạnh tranh cùng chịu hợp tác và "chơi" theo luật của mình.

 

Lưu

Read more

https://www.asiatimes.com/2019/05/article/what-is-chinas-grand-strategy/

Read more
Read more

https://www.wsj.com/articles/fed-minutes-show-comfort-with-make-no-moves-interest-rate-stance-11558548167

Read more

https://www.cnbc.com/2019/05/22/trade-war-forcing-china-to-rethink-economic-ties-with-the-us.html https://asia.nikkei.com/Spotlight/Huawei-crackdown/Huawei-s-chipmaking-ambitions-at-risk-after-Arm-cuts-ties

Read more
Read more