WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

ASEAN: Agree or Disagree?

WEB

https://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Economy/Thai-parliament-passes-Eastern-Economic-Corridor-law Thai parliament passes Eastern Economic Corridor law

Read more
american3

https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/what-us-china-trade-war-would-look What a US–China trade war would look like

Read more
chinesedream01

http://nationalinterest.org/blog/the-skeptics/america-may-encounter-another-mao-china-24246 America May Encounter Another Mao in China

Read more
american3

PS: “ẤN ĐỘ-THÁI BÌNH DƯƠNG ” + AEC + CPTPP =SIÊU BẤT ĐỊNH!

Read more
american3

2018: Năm hội tụ của blockchain, trí tuệ nhân tạo và Internet kết nối vạn vật + SỰ BẤT ĐỊNH NGÀY CÀNG TĂNG DO VỊT DONALD TẠO RA!HUHU….(TRUNG ĐÔNG + ẤN ĐỘ- THÁI BÌNH DƯƠNG (ẤN ĐỘ PHẢI RẤT TỈNH TÁO ĐỂ KHÔNG BỊ RƠI VÀO THẾ KẸT ” MỸ THÌ XA,TRUNG QUỐC + PAKISTAN […]

Read more
american3

http://www.scmp.com/week-asia/geopolitics/article/2120226/trumps-vanishing-act-metaphor-us-asia TRUMP’S VANISHING ACT: A METAPHOR FOR THE US IN ASIA? http://www.viet-studies.net/kinhte/SignificanceTrumpTour_Diplomat.html The Policy Significance of Trump’s Asia Tour http://www.viet-studies.net/kinhte/Freedland_NamMotNgoaiGiaoTrump_NYRB.html Năm một: Ngoại giao của Trump https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-11-18/what-trump-got-half-right-in-asia

Read more