WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

American Dream: An Example of Soft Power ?

Soft power can be understood in two ways: Behavior & Resources. The ability to make others to want the outcomes that you want is soft power;
“Nếu phải đối đầu với người Mỹ, cách tốt nhất là hãy đánh gục khiến họ không thể gượng dậy, nếu không bạn sẽ là người thua cuộc”, đó là câu nói nổi tiếng của đô đốc Nhật Bản Yamamoto Isoroku, tư lệnh hải quân Nhật Bản trong thế chiến 2. Yamamoto đã không thể đánh gục người Mỹ với trận Trân Châu Cảng và vài năm sau Nhật Bản đã phải đầu hàng trước quân đội Mỹ.

Read more
Read more

https://www.asiatimes.com/2019/05/article/what-is-chinas-grand-strategy/

Read more
Read more

https://www.wsj.com/articles/fed-minutes-show-comfort-with-make-no-moves-interest-rate-stance-11558548167

Read more

https://www.cnbc.com/2019/05/22/trade-war-forcing-china-to-rethink-economic-ties-with-the-us.html https://asia.nikkei.com/Spotlight/Huawei-crackdown/Huawei-s-chipmaking-ambitions-at-risk-after-Arm-cuts-ties

Read more