WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

OTHER NEWS

Read more

1-Viện Khoa học Lao động và Xã hội – cơ quan chủ chốt của Bộ LĐTBXH về thống kê thất nghiệp – lại vừa công bố kết quả ‘nghiên cứu’ về thị trường lao động. Theo đó, gần 178.000 cử nhân, thạc sĩ phải ‘ra đường’, nhưng tỷ lệ thất nghiệp chỉ là 2,43%. Cũng […]

Read more