WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

OTHER NEWS

 PS: ĐÓ LÀ …SỰ KHÁC BIỆT: Ở XỨ TÔI THÌ TÍN DỤNG BĐS CŨNG ĐANG GIA TĂNG ,NHƯNG GIÁ BĐS CŨNG ĐANG KHÔNG NGỪNG ….“ẤM LÊN” !? Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch gọi bất động sản là “mối đe dọa lớn nhất” với các ngân hàng Trung Quốc, khi số khoản vay liên quan […]

Read more

https://www.cnbc.com/2019/03/20/chinese-companies-had-record-amount-of-corporate-bond-defaults-in-2018.html

Read more