WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

OTHER NEWS

1-Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN VN) hiện nay: +Với mỗi khoản huy động, ví dụ 10 đồng, các Ngân hàng phải dành 3% cho dự trữ bắt buộc, 10% dự trữ thanh khoản. + Ngoài ra, khi bắt đầu cho vay, Ngân hàng còn phải trích 0,75% cho dự […]

Read more
Read more