WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

OTHER NEWS

Beginning at 12:01 a.m. ET, a total of about $250 billion worth of shipments from China will face an import tax of 25%.

Read more

PS: QUỐC HỘI KOREA CHƯA PHÊ CHUẨN FTA ĐÂU NHÉ!? 1-Nhập khẩu từ Hàn Quốc cao gấp 3,7 lần xuất khẩu. 2-Hàn Quốc đã cung ứng gần 18,8 tỷ USD thiết bị, máy móc, nguyên phụ liệu và các loại hàng hóa khác cho Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2015.

Read more