WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

OTHER NEWS

Vào những năm chiến tranh, dân Hà Nội không mấy ai dám mơ tới chuyện được đi nước ngoài, cả đám viết văn cũng vậy. Nên hè 1973 khi nhà thơ Xuân Sách ở Tạp chí Văn nghệ Quân đội chúng tôi được xếp một chân trong đoàn Việt Nam đi dự liên hoan thanh […]

Read more

PS : 2 CÂU HỎI FOR MONEY MAKING: 1-GIÁ THUỐC NK TỪ MỸ CÓ TĂNG TẠI VN? 2-FDI /FII TRONG NGÀNH SX THUỐC SẼ THẾ NÀO?

Read more