WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2019-02-05/new-americanism-nationalism-jill-lepore

OTHER NEWS

(BizLIVE) – Các ngân hàng châu Âu e sợ và không muốn dính líu tới các lệnh trừng phạt của Mỹ khi làm ăn với Nga, còn ngân hàng Mỹ thì đơn thuần không muốn tự vi phạm luật của nước mình. 

Read more

Online theft and blockchain help regime to evade sanctions

Read more