WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

OTHER NEWS

Read more

PS: KHÁCH QUAN PHẢI NHẬN ĐỊNH NHƯ SAU:KINH TẾ TOÀN CẦU GIẢM TỐC /SLOWDOWN (CHỨ CHƯA CHẮC ĐÃ RƠI VÀO SUY THOÁI/SUY TRẦM/RECESSION ? ) LÀ VÌ NHỮNG NGUYÊN NHÂN : 1-KINH TẾ CHINA + ẤN ĐỘ +ARGENTINA ĐÃ GIẢM TỐC TỪ TRƯỚC THƯƠNG CHIẾN DO NHỮNG LÝ DO TỰ THÂN/NỘI TẠI/SELFLICTED;2-KINH TẾ CÁC NƯỚC […]

Read more