WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

MR.DOOM SAYS: KHÔNG PHẢI "NHÀ KINH TẾ HỌC" NÀO CŨNG ĐÁNG TIN CẬY,NHẤT LÀ CÁC LOCAL ECONOMISTS !TÔI CHỈ TIN MỘT VÀI NGƯỜI,NHẤT LÀ NHỮNG AI CÓ TẦM NHÌN SÂU & XA & RỘNG "ĐỊA-CHÍNH-CÔNG-KINH/GEOPOLITECHNOECONOMICS".

OTHER NEWS

PS: THIS IS MY STYLE!HIHI… (TTVN) Quyết định từ bỏ công việc full-time và chuyển sang freelance toàn thời gian là một sự mạo hiểm, nhưng bạn sẽ được làm công việc mình yêu thích.

Read more
Read more