WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

MR.DOOM SAYS: KHÔNG PHẢI "NHÀ KINH TẾ HỌC" NÀO CŨNG ĐÁNG TIN CẬY,NHẤT LÀ CÁC LOCAL ECONOMISTS !TÔI CHỈ TIN MỘT VÀI NGƯỜI,NHẤT LÀ NHỮNG AI CÓ TẦM NHÌN SÂU & XA & RỘNG "ĐỊA-CHÍNH-CÔNG-KINH/GEOPOLITECHNOECONOMICS".

OTHER NEWS

PS: BÁC NÔNG DÂN NÀY QUẢ LÀ CÓ….TẦM NHÌN XA,THẤY RỘNG?! HEHE… http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/50-nam-sau-thac-si-nhieu-hon-ca-con-trung-post104641.gd 50 năm sau, thạc sĩ nhiều hơn cả… côn trùng!

Read more

1-Đáng chú ý, dù đẩy mạnh bán ra trên cả hai sàn, nhưng với việc mua mạnh cổ phiếu MBB, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng trong phiên 24/2. + MBB vẫn là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với khối lượng 4.177.300 đơn vị, tổng giá trị tương ứng 63,89 […]

Read more