WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

Cắt giảm thuế có thể :

1-Thúc dẩy chi tiêu tiêu dùng và đầu tư tư nhân ở Mỹ, làm tăng nhu cầu đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nước như Trung Quốc & VN vì đang xuất siêu;

2-Khuyến khích các doanh nghiệp chuyển lợi nhuận từ nước ngoài về nước và tăng đầu tư trong nước, điều có thể gây ra dòng chảy vốn ra khỏi rung Quốc & VN;

OTHER NEWS

WEB
Read more
WEB

1- 9 tháng năm 2015, kim ngạch hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ đạt 12,5 tỷ USD trong khi nhập khẩu lên tới 36,8 tỷ USD, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước. 2- Như vậy, nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc gấp 3 lần xuất khẩu. 

Read more