WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

OTHER NEWS

http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Di-tim-triet-ly-giao-duc-Viet-Nam-post182640.gd “Đi tìm triết lý giáo dục Việt Nam” PS: DIỄN NÔM : KHI NHẬN MAY 1 BỘ QUẦN ÁO THÌ NGƯỜI THỢ CẦN 2 DỮ LIỆU : 1-MAY CHO AI ? VÀ 2- NGƯỜI ĐÓ SẼ DÙNG BỘ QUẦN ÁO NÀY VÀO VIỆC GÌ ? PHẦN CÒN LẠI LÀ DO NGƯỜI THỢ QUYẾT ĐỊNH […]

Read more

PS: MÔ HÌNH LUẨN QUẨN: BƠM TIỀN + ĐẤT + DẦU + FDI = GDP ??

Read more