WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

OTHER NEWS

Read more

1-Năm nay, lịch bầu cử sơ bộ được khởi động vào ngày 1-2, khi cả đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ đều tổ chức caucus tại Iowa (với tổng cộng 1.681 khu vực bầu cử), sau đó lần lượt các bang khác cho tới ngày tổ chức đại hội đảng toàn quốc vào tháng 7, […]

Read more