WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

OTHER NEWS

https://www.cnbc.com/2019/01/22/bridgewaters-dalio-the-next-economic-downturn-worries-me-the-most.html

Read more

Việc Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh việc thoái vốn nhà nước trong cuộc họp mới đây đang giúp các cổ phiếu như VNM, BMP, NTP, VNR, BMI tăng điểm khá mạnh trong phiên sáng nay.

Read more