WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

MR.DOOM BÌNH :CÂU HỎI THỰC DỤNG : VN ĐƯỢC LỢI GÌ VÀ MẤT GÌ NỀU TRUMP NGỒI THÊM NHIỆM KỲ NỮA ? 1-VN BUỘC PHẢI GIẢM MẠNH XUẤT SIÊU,NHẤT LÀ "XUẤT KHẨU HỘ HAY CÒN GỌI LÀ "XK TỪ TQ NHỜ MƯỢN ĐƯỜNG /XUẤT XỨ VÒNG QUA VN " VÀO MỸ ? 2-TRONG BỐI CẢNH NHẬP SIÊU MỖI NĂM TỚI 30 TỶ USD TỪ TQ THÌ VN GIẢI QUYẾT ĐẦU RA NHƯ THẾ NÀO KHI THỊ PHẦN NỘI ĐỊA RƠI VÀO TAY TQ + FDI ? 3- FDI AND/OR FII CỦA MỸ CÓ TĂNG VÀO VN KHÔNG NẾU VẪN CHỈ CÓ LỢI THẾ VỀ LAO ĐỘNG RẺ+TIỀN THUÊ LẠI ĐẤT + NHÀ XƯỞNG RẺ TRONG KHI DÒNG VỐN CỦA HOA KÝ LẠI KHÔNG CHÚ TRỌNG ĐẾN NHỮNG NGÀNH NGHỂ THÂM DỤNG LAO ĐỘNG?

OTHER NEWS

Read more

America’s post-Cold War presidents could have taken a road that didn’t end at Donald Trump.

Read more