WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

OTHER NEWS

 PS: BĐS SẼ KHỎI SẮC, VLXD SẼ …NGON!? Từ giữa năm 2011 đến nay, các doanh nghiệp (DN) xi măng Việt Nam đã đối mặt với hàng loạt khó khăn như tiêu thụ giảm, tồn kho tăng cao, lãi suất cao và cạnh tranh khốc liệt…Nhiều doanh nghiệp xi măng đang bên bờ vực phá […]

Read more

https://www.scmp.com/economy/global-economy/article/3012633/inside-chinas-state-owned-industrial-park-vietnam-beijings

Read more