WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/201303/Viet-Nam-hay-chon-hoa-xau-ho-la-quoc-hoa-2343294/

Việt Nam hãy chọn hoa xấu hổ là quốc hoa

OTHER NEWS

WEB

PS:NÓI GÌ KỲ VẬY:QUÁ TRỜI ….BẢO TÀNG & QUÁN NHẬU MÀ?! So với các địa phương khác, sản phẩm du lịch TP.HCM hầu như không có gì thay đổi.

Read more
dilemma1-

Trung Quốc ngày nay rất giống với Nhật Bản trong năm 1990, và nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nên hết sức cảnh giác để tránh lặp lại những chính sách sai lầm mà Nhật Bản đã áp dụng.

Read more