WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

OTHER NEWS

PS: CHÍ TIÊN SINH THÌ VÔ HẠN,NHƯNG SỨC TIÊN SINH LẠI VÔ CÙNG HỮU HẠN ! NÊN ĐÀNH CHẤP NHẬN LÀM….TẮC KÈ HOA THÔI (THỈNH THOÀNG ĐỔI MÀU CHO DZUI !)

Read more

1-Đó là con số mà nông nghiệp chỉ tăng 1,36% trong năm 2016 – mức tăng trưởng thấp nhất từ năm 2011. Đó cũng là con số mà năng suất một người làm nông tạo ra thua 3,1 lần so với người làm dịch vụ và thua 3,4 lần so với người làm công nghiệp […]

Read more