WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

OTHER NEWS

Read more

PS: ĐỌC LẠI BÀI CỦA LY ĐẠI NGU VỀ “CĂN CỦA NỢ XÂU/NPL” ĐÃ POSTED HỒI NĂM NGOÁI! (BizLIVE) – Việt Nam đang đi ngược lại nguyên lý phát triển của bất động sản khi hầu hết các dự án nhà đất đều phụ thuộc vào nguồn vốn ngắn hạn duy nhất là ngân hàng. 

Read more