WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

Nhìn vào danh sách các tập đoàn, tổng công ty thuộc quyền quản lý của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước có thể thấy Chính phủ ưu tiên nắm quyền kiểm soát đối với các lĩnh vực then chốt trong nền kinh tế:

1-năng lượng,

2-tài nguyên khoáng sản,

3-hạ tầng giao thông và

4-đất đai nông nghiệp. 

OTHER NEWS

chinesedream01

PS: XÉT VỀ “TẦM NHÌN “ BUÔN VUA (!) THÌ LÃ BẤT VI VẪN LÀ N0.1 ! (KỂ CẢ CÂU BẤT HỦ: “SÁCH THÁNH HIỀN TỪ NGÀN XƯA ĐẾN NAY CHỈ ĐƯỢC VIẾT RA CHO KẺ NGU ĐỌC” TRONG PHIM “HERO” !) HEHE… Tài sản của 100 thành viên giàu nhất Quốc hội (NPC) và […]

Read more
dilemma1-

PS:MỚI NHÉ:CỨ TƯỞNG CHỈ TỤT HẬU SO VỚI LÀO?HUHU….,

Read more