WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

WELCOME TO 4C ADVISORS

One of the first business and investment consulting firms in Vietnam. 4C ADVISORS’s development is attributable to the contributions of its lawyers, consultants and attorneys at law. From a small investment consulting company under the name ‘THAO LY CONSULTANTS LTD” and 4C LAWYERS one of the first Vietnamese consulting company established since 1994, now 4C ADVISORS has a strong and experienced legal team of lawyers and investment consultants. Many of our lawyers and investment consultants have been working with international law firms in Vietnam since the birth of Vietnamese investment law, and are recognized as the leading lawyers in Vietnam.

Read more

MR.DOOM BÌNH :CÂU HỎI THỰC DỤNG : VN ĐƯỢC LỢI GÌ VÀ MẤT GÌ NỀU TRUMP NGỒI THÊM NHIỆM KỲ NỮA ? 1-VN BUỘC PHẢI GIẢM MẠNH XUẤT SIÊU,NHẤT LÀ “XUẤT KHẨU HỘ HAY CÒN GỌI LÀ “XK TỪ TQ NHỜ MƯỢN ĐƯỜNG /XUẤT XỨ VÒNG QUA VN ” VÀO MỸ ? 2-TRONG BỐI CẢNH […]

Read more

MR.DOOM BÌNH: CÂU HỎI THỰC DỤNG: VN ĐƯỢC & MẤT GÌ SAU VỤ NÀY ? 1-CÁC DN ,KỂ DN TQ,SẼ DỪNG KHÔNG CHUYỂN QUA VN NỮA,VẬY FDI SẼ GIẢM ? 2-XUẤT SIÊU,NHẤT LÀ FDI + “MƯỢN ĐƯỜNG” SẼ GIẢM :MẤT “THÀNH TÍCH CHÍNH TRỊ” + HỤT THU NGOẠI TỆ DỰ TRỮ ? 3-DỰA TRÊN TIỀN […]

Read more
Read more
Read more
Read more